Juridiken

På denna sida finner du mitt lagstiftningsförslag och min presentation av förslaget i Rosenbad i juni 2006. Här kan du även finna länkar till förslaget i regeringens databas och uppföljningen i Riksdagen.