Rekommenderad Litteratur

  • Näringslivet och förtroendet, SOU 2004:47
  • Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Ds 2006:11, Catarina af Sandeberg
  • Kartläggning av kvinnor och män på ledande positioner, Mansdominans i förändring – Om ledningsgrupper och styrelser SOU 2003:16.
  • SNS rapporter "Balans på toppen"
  • SNS Analys nr 3. Kvinna eller man. Gör det skillnad i styrelserummet?
  • Searching for equality – Laura Carlson ak avh, Iustus 2007


  • På Kungl Tekniska Högskolan institutionen för Industriell Ekonomi pågår en rad forskningsprojekt inom området Genus, organisation och ledning. Jag vill verkligen rekommendera dig att titta igenom deras forskningsrön.